Home > Nieuwe compensatieregeling

Nieuwe compensatieregeling

Onderwerpen:
– openingsdatum
– oude compensatieregeling vervalt
– nieuwe compensatieregeling: per 1 mei betaal je niet; er wordt geen contributie geïnd
– leden die niet gecompenseerd willen worden
– korte programma’s
– Geen compensatie, outdoor lessen

Beste Fit & Funner,

Met verontwaardiging en ongeloof hebben we woensdag 6 mei kennis genomen van het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen voor sportscholen te verlengen tot 1 september dit jaar.

Ongeloof, vooral omdat wij (en vele andere sportscholen) voldoen aan het protocol “verantwoord sporten” dat is opgesteld én goedgekeurd door betrokken ministeries, het RIVM en onze branchevereniging NL Actief. We voelen ons in de steek gelaten, maar vinden het vooral ook erg voor onze leden. Voor onze gezonde leden, maar ook voor onze leden met een aandoening voor wie sporten echt de kwaliteit van het leven positief beïnvloed. Onze branchevereniging is in gesprek met het kabinet of de datum van 1 september naar voren gehaald kan worden. Vele Nederlanders hebben de petitie “Sportscholen openen op 21 mei 2020” getekend. Voor zover wij nu weten, is er dinsdag 12 mei een gesprek tussen onze branchevereniging en minister van Rijn (medische zorg en sport).We hopen dat het kabinet tot bezinning komt en de datum van 1 september ver naar voren haalt.

Wij hebben heel goed nagedacht wat de consequenties zijn en hoe we nu verder moeten handelen.

De oude compensatieregeling, die op 30 maart j.l. gecommuniceerd is:

  1. Je ontvangt compensatie voor de weken dat we gesloten zijn. Iedere week dat we gesloten zijn (vanaf 16 maart tot 20 mei zijn dat 9 weken) krijg je 12,5% korting op je contributie. Dit betekent dat je 9 maanden lang 12,5 % korting krijgt op je contributie.
  2. Voor alle leden met een kort programma geldt dat dit programma wordt opgeschort
  3. Als je NIET gecompenseerd wil worden, dan kon je ons dat laten weten per mail of social media. Als je wil, krijg je 4 weken gratis BodySupport én je mag (als we open zijn en alle leden kunnen weer gewoon sporten) 2 maanden lang iemand gratis meenemen.

Nieuwe compensatieregeling: wat verandert er?

  1. De oude compensatie regeling vervalt. Alle leden die niet gereageerd hebben op onze vorige mailing zouden dus voor iedere week dat we gesloten zijn per maand 12,5% korting op hun contributie krijgen. Met de huidige situatie zou die korting tot ver in 2021 moeten doorlopen. Dat is niet meer reëel. De korting die gegeven is in april laten wij zo. Voor de overige maanden vervalt deze regeling en tot de heropening betaal je niets! Jouw voordeel is nu dus groter omdat je uiteindelijk geen 50% maar 100% gecompenseerd wordt!

  2. VANAF 1 MEI TOT DE DATUM WAAROP WE OPEN GAAN, HOEVEN ONZE LEDEN HUN CONTRIBUTIE NIET TE BETALEN. WIJ INCASSEREN DEZE PERIODE NIET! Hiervoor hoef je niets te doen!

  3. Het opschorten van de korte programma’s geldt nog steeds
  4. Ook al heb je in onze vorige mailing aangegeven NIET gecompenseerd te willen worden en je wilt ons nog steeds steunen, dan mag je op de mail reageren die je hebt ontvangen of stuur een nieuw bericht naar info@fit-fun.nl met als onderwerp: “geen compensatie” Wij zullen dan jouw contributie gewoon innen. Iedereen die ons steunt (oude én nieuwe regeling) krijgt 4 weken gratis BodySupport én mag 2 maanden lang iemand gratis meenemen (als de situatie weer als vanouds is). En je mag nu ook aan de outdoor lessen mee doen!

Het is dus belangrijk te weten dat wij vanaf 1 mei tot de datum dat we open gaan GEEN contributie innen, tenzij je (opnieuw) aangeeft ons te willen steunen. Wij hopen hiermee dat zo veel mogelijk leden ons trouw blijven door lid te blijven zodat we na deze verschrikkelijk periode weer samen aan onze gezondheid kunnen werken en vooral ook samen met plezier kunnen sporten.

Outdoor lessen


Wij starten (na toestemming gemeenten Deventer, Brummen en Voorst) zo snel mogelijk, met outdoor lessen. Wij mogen starten met groepen van max. 10 personen. Indien het mogelijk is, zullen we zoveel mogelijk reguliere lessen aanbieden die normaal ook op ons rooster staan. We hebben mooie, geschikte locaties op het oog. Je zult hier op korte termijn over geïnformeerd worden. Omdat er maar een beperkt aantal deelnemers de les mogen volgen, bieden we deze outdoor lessen in eerste instantie alleen aan onze leden aan die niet gecompenseerd willen worden (dus gewoon door betalen).

Als jij deze outdoor lessen wilt volgen dan kun je het volgende doen:

Onze mail beantwoorden met de vermelding dat je niet gecompenseerd wilt worden. Je mag dan aan alle outdoor lessen meedoen, mits er plek is omdat er maximaal 10 deelnemers mogen zijn. Hiervoor hebben wij inmiddels een online reserveringssysteem paraat. Als de lessen vol zijn, dan bekijken wij per geval of het mogelijk is een extra les aan te bieden.

Outdoor lessen jeugd tot en met 18 jaar

Onze jeugdleden zijn inmiddels gestart met de outdoor lessen. Deze worden goed ontvangen! We hebben besloten deze lessen voor de jeugd gratis aan te bieden totdat wij onze deuren weer openen.

Tot slot:

We hopen hiermee een passende oplossing te hebben gevonden voor de vervelende situatie waar wij én onze leden zich in bevinden. Naar aanleiding van vorige berichten hebben wij veel hartverwarmende berichten, kaarten en appjes mogen ontvangen. Dit doet ons goed en mede daardoor blijven we op de been. Heel hartelijk dan daarvoor.

Hartelijke en sportieve groet,
namens team Fit & Fun,

Lars en Ronald